Arkitektur

Öresundsbron: Den stora havsbron som förbinder Danmark och Sverige

オーレスン・リンク
記事内に商品プロモーションを含む場合があります

Danmark och Sverige tillhör båda de nordiska länderna, men mellan de två länderna finns Öresund, ett hav som sprider sig som en gränslinje. Tidigare var det nödvändigt att använda båtar för att resa mellan de två länderna, men nu kan du korsa den stora bron Öresundsbron över havet på mindre än 30 minuter. Här kommer jag att förklara Öresundsbron, som förbinder Danmark och Sverige, och ge detaljerade funktioner och historien fram till dess färdigställande.

Vad är Öresundsbron?

Öresundsbron är en stor bro som förbinder Sverige och Danmark över Öresund. Denna bro är en 16 kilometer lång bro som förbinder staden Malmö i södra Sverige och ön Själland i Köpenhamn, Danmarks huvudstad. Bron har en dubbeldäcksstruktur med vägbanor på överdelen och järnvägar på underdelen. Som en bro som rymmer både järnvägar och vägar är det den största i Europa.

Öresundsbron är en bro mellan Sverige och Danmark och drivs gemensamt av båda regeringarna. Det krävs också en avgift för att använda den.

Konstruktionen består av land- och undervattensdelar och en konstgjord ö

Öresundsbron består av den faktiska bron över Öresund, den konstgjorda ön Peberholm och en undervattenstunnel. Peberholm är en övergångspunkt för Öresundsbron och är en konstgjord ö på 4 kilometer som skapades genom att fylla upp Öresund. Från Peberholm till Skandinaviska halvön där Sverige ligger är bron cirka 8 kilometer lång.

Å andra sidan är det en undervattentunnel på cirka 4 kilometer från Danmark till Peberholm. När du reser från Danmark till Sverige passerar du först undervattenstunneln och sedan bron ovanför vattnet, vilket är en unik design.

Historien om Öresunds skatt

Här kommer jag att presentera historien om den skatt som togs ut på de som passerade Öresund. 

Öresund ligger mellan Östersjön och Nordsjön och har använts som en viktig sjöfartsrutt för handel. Den person som utnyttjade denna geografiska betydelse var Erik VII, som styrde Danmark på 1400-talet. 1429 införde han en skatt på fartyg som använde Öresund.

Då fanns det många fartyg som använde Öresund och skatten blev en enorm summa. Det sägs att beloppet var tillräckligt stort för att återuppbygga Danmarks ekonomi.

Men för de som betalade skatten ökade missnöjet. Särskilt relationen mellan Sverige och Danmark blev ansträngd på grund av skatten för att passera Öresund. Denna Öresundstull togs ut i över 400 år tills Öresundskonventionen undertecknades i mars 1857, vilket avskaffade tullen och förklarade sundet som en internationell farled.

Historien om Öresundsbron fram till dess färdigställande

Låt oss nu titta på historien från avskaffandet av Öresundstullen, som å ena sidan vitaliserade Danmarks ekonomi och å andra sidan var en källa till bekymmer för många handelsmän, fram till byggandet av Öresundsbron.

Sverige och Danmark, som hade haft flera dispyter på grund av Öresundstullen, samarbetade sedan och började gemensamt hantera sundet. Diskussioner om att bygga nya anläggningar för att förbinda sundet började mellan de två regeringarna under andra hälften av 1800-talet. Anledningen var att färjetrafiken över Öresund var begränsad under vintern på grund av isbildning.

Emellertid var förhandlingarna mellan de två länderna svåra, och det var först 1991 som byggandet av bron officiellt beslutades. Byggandet påbörjades 1995 och utfördes av det danska företaget COWI och arkitekten Georg K. S. Rothne. Efter 5 år av byggande öppnades bron officiellt den 1 juli 2000. Invigningsceremonin deltog av drottning Margrethe II från Danmark och kung Carl XVI Gustaf från Sverige, och båda länderna firade storslaget öppningen av bron.

Sammanfattning

Öresundsbron över Öresund har förbättrat tillgängligheten mellan Sverige och Danmark avsevärt. Dessutom har Öresundsbron fungerat som en symbol för vänskap mellan de två länderna och stärkt och fördjupat deras relationer. 

Även idag korsar många människor och fordon Öresundsbron, vilket gör det enkelt att resa mellan Sverige och Danmark. Dessutom är Öresundsbron direkt ansluten till Köpenhamns internationella flygplats, så det rekommenderas att använda den när du besöker området.