Danmark

Vadehavet: Världens största våtmark som sträcker sig över tre länder

ワッデン海
記事内に商品プロモーションを含む場合があります

I norr från Danmark, via Tyskland till södra Nederländerna sträcker sig Vadehavet, en våtmark som sträcker sig över tre länder. Den har en rik naturlig miljö och ett ekosystem och är en berömd plats som är både i Ramsar-konventionen och världsarvet. I denna artikel kommer jag att fokusera på Vadehavet och dess egenskaper, hur man kan njuta av det vid besök och vilket land som ansvarar för dess förvaltning.

Vadehavet är världens största tidvattenområde

I nordvästra Europa sträcker sig Vadehavet, världens största våtmark, över Danmark, Nederländerna och Tyskland. Denna våtmark sträcker sig från Den Helder i Nederländerna via det tyska havsområdet till Esbjerg-bukten i norra Danmark, en sträcka på cirka 500 kilometer och ett område på cirka 11 500 kvadratkilometer.

Vadehavet formades under miljontals år genom upprepade snabba tidvattensströmningar. Tidvattencykeln är sex timmar och vid lågvatten kan man gå ner på havsbotten och promenera långt ut.

Denna vidsträckta naturlandskap, som är känd över hela världen, finns med i UNESCO:s världsarv. Kustlinjerna i Nederländerna och Tyskland lades till 2009 och det danska havsområdet lades till 2014.

Gemensam förvaltning av Danmark, Tyskland och Nederländerna

Som jag redan har nämnt utmärks Vadehavet av dess enorma storlek som sträcker sig över tre länder: Danmark, Tyskland och Nederländerna. Hur ser det då ut med skydd och äganderätter till Vadehavet?

Faktum är att Vadehavet förvaltas gemensamt av Danmark, Nederländerna och Tyskland. År 1982 antogs en gemensam deklaration om skydd av Vadehavet, ”Gemensamma deklarationen om skydd av Vadehavet”. Femton år senare, år 1997, antogs ”Trelandsplanen för Vadehavet”, en överenskommelse som fastställer den gemensamma förvaltningen av Vadehavet av de tre länderna för att bevara området.

Över 2000 arter lever i de rika våtmarkerna

Vadehavet är känt för sin mångfaldiga fauna och är en av attraktionerna under resan. De rika tidvattnen erbjuder många livsmiljöer för djur, och det beräknas att mer än 2000 olika vilda djur lever i Vadehavet.

En av de mest kända arterna är knubbsälen. Vid evenemang som sälskådning kan du observera dessa djur i lugn och ro. På våren och hösten kommer också miljontals flyttfåglar, inklusive stjärnor, till Vadehavet, och olika fågelarter besöker Vadehavet.

För att skydda detta rika ekosystem togs Vadehavet upp i Ramsarkonventionen i maj 1987. Denna internationella konvention syftar till att skydda våtmarker och deras ekosystem, inklusive vattenfåglar.

Sammanfattning

Som jag redan har nämnt är Vadehavet, som sträcker sig över Danmark, Tyskland och Nederländerna, världens största våtmark. De vidsträckta tidvattenområdena erbjuder en fantastisk utsikt så långt ögat kan se. Dessutom är Vadehavet känt för sitt ekosystem med mer än 2000 olika arter och det stora antalet vilda djur som kan observeras där.