Om den här webbplatsen

記事内に商品プロモーションを含む場合があります

【Nordiska webbmedier NAVIA】är en webbplats som specialiserat sig på information om Norden med konceptet ”sprida tjusningen med Norden”.

När man hör talas om de nordiska länderna tänker man på länder som dominerar toppen av lyckorankningen varje år, länder med framsteg inom jämställdhet mellan könen, eller kanske landet där Mumin uppkom, beroende på personen. På senare år har den unika nordiska livsstilen, kulturen och tankesättet för att leva lyckligt spridit sig även i Japan, och intresset för Norden verkar öka. Ändå är det sant att Norden, jämfört med andra europeiska länder, fortfarande har många outforskade områden.

【NAVIA】syftar till att sprida information om Norden i en mängd olika områden, från mat och traditionell kultur till livsstilen hos lokalbefolkningen, för att få en djupare förståelse för dessa länder.