Danmark

Dannebrog: Världens äldsta flagga, Danmarks flagga

デンマーク国旗
記事内に商品プロモーションを含む場合があります

Danmarks flagga är en design med ett vitt kors på röd bakgrund och kallas också Dannebrog. Denna design är en av de äldsta bland världens flaggor och har haft stor inverkan på de nordiska ländernas flaggor på grund av dess historiska betydelse. I denna artikel kommer jag att presentera egenskaperna och historien om Danmarks flagga i detalj.

Om Danmarks flagga

Danmark är ett av de nordiska länderna och ligger på Jyllandshalvön i nordvästra delen av den europeiska kontinenten. Danmark är ett av de äldsta länderna i norra Europa, känt för det danska monarkiet, som har funnits sedan 10-talet. Det är det äldsta monarkiet i Europa och det näst äldsta i världen efter den japanska kejsarfamiljen.

En historia som är jämförbar med den danska kungafamiljen är den om Danmarks flagga, som uppkom 1219. Danmarks flagga, vars trovärdighet är omtvistad på grund av dess legendariska ursprung, anses vara den äldsta flaggan i världen. På andra plats kommer den österrikiska flaggan (införd 1230).

Danmarks flagga kallas också Dannebrog. Dannebrog betyder på danska ”danernas duk (danne)”. Designen består av ett vitt kors på rött tyg. Flaggans röda färg symboliserar kärleken till hemlandet, det vita korset står för det kristna landet. Om man tittar noggrant på flaggan ser man att korspunkten är förskjuten åt vänster.

Detta är med flit gjort så att korspunkten exakt hamnar i mitten när flaggan är i svansform (med en triangulär skärning i slutet av flaggan). När den danska regeringen eller flottan använder flaggan, använder de den vanligtvis inte i rektangulärt format, utan med en triangulär skärning i slutet av flaggan (mot flaggstången). Med andra ord, Danmarks flagga försköts från början med tanken på att användas som stridsflagga.

Designen som blev basen för de nordiska ländernas flaggor

När man jämför de nordiska ländernas flaggor märker man att alla använder ett korsmönster. Detta korsmönster kallas Skandinaviskt kors och är världsberömt. Det Skandinaviska korset baseras på Danmarks flagga och har haft stor inverkan på de andra nordiska ländernas flaggor.

Det Skandinaviska korset används i flaggorna för de fem nordiska länderna Sverige, Danmark, Finland, Norge och Island, samt i flaggorna för Färöarna, som tillhör Danmark, Åland, som tillhör Finland, och de självstyrande områdena Orkneyöarna och Shetlandsöarna, som tillhör Storbritannien.

Historien kring Danmarks flagga

Historien om Danmarks flagga går tillbaka till legenden om slaget vid Lyndanisse, som ägde rum den 15 juni 1219 mellan kung Valdemar II av Danmark och den estniska armén.

På den tiden var Estland, från Danmarks perspektiv, ett land där hedningar levde. Därför sände kung Valdemar II av Danmark ett nordiskt korståg till Estland i namnet på det heliga kriget. I slaget vid Lyndanisse hade den danska armén stora svårigheter.

Men mitt i den hårda kampen föll flaggan Dannebrog från himlen. Med Dannebrog i handen anföll den danska armén och segrade slutligen över den estniska armén.

Denna legend anses vara början på dagens danska flagga. Det finns dock tecken på att trovärdigheten som historisk händelse är låg, och det finns också teorin att den härstammar från den flagga som påven gav korsriddarna. Å andra sidan dyker Dannebrog upp som ett historiskt dokument för första gången på 1300-talet. Fram till mitten av 1800-talet användes Dannebrog som en symbol för den danska kungafamiljen och flottan.

1854 blev det officiellt Danmarks flagga och sedan dess har dess användning också erkänts bland de allmänna danska medborgarna. Även idag är Dannebrog en oumbärlig nationell symbol vid danska helgdagar och olika evenemang.

Sammanfattning

Danmarks flagga, även känd som Dannebrog, kännetecknas av en design som visar ett vitt kors på rött tyg, vilket symboliserar kärleken till hemlandet. Denna Dannebrog anses vara världens äldsta flagga och anses ha uppkommit 1219 enligt en legend som har överlevt i Danmark.

Dessutom kallas korsetmönstret Skandinaviskt kors och liknande mönster används också i flaggorna för andra nordiska länder som Sverige och Finland.