Konsthantverk

Skansen: Världens första friluftsmuseum i Sverige

スカンセン
記事内に商品プロモーションを含む場合があります

På Djurgården i Sverige finns ett museum som heter Skansen. Detta museum är ett unikt friluftsmuseum med olika faciliteter utomhus. Sedan dess grundande 1891 är det känt som en temapark som många människor besöker. I denna artikel vill jag introducera de särskilda egenskaperna och historien om Skansen.

Vad är Skansen, friluftsmuseet?

Skansen är ett friluftsmuseum beläget på Djurgården i norra Sverige. Det grundades den 11 oktober 1891 av folklivsforskaren Artur Hazelius för att bevara det svenska livet och kulturen före moderniseringen.

Den största egenskapen hos Skansen är, som ordet ”friluftsmuseum” antyder, att alla faciliteter är installerade utomhus.

På Skansen området finns det olika faciliteter som traditionella svenska hus och gårdar från 1500-talet, ett museum som visar folkkonst, och en djurpark med djur från Nordeuropa. På Djurgården i Sverige är byggandet av nya byggnader förbjudet av naturskyddsskäl. Därför finns det fortfarande orörd natur, vilket fungerar som ett rekreativt område för svenskarna.

Bakgrunden till Skansens grundande

Hazelius, grundaren av Skansen, var orolig för förlusten av traditioner på grund av den snabba industrialiseringen i Sverige under 1800-talet. Vid den tiden utvecklades Sverige kraftigt genom industrialiseringen, och livsstilen för landets bönder förändrades också. Trots att livet blev bekvämare, förlorades den traditionella svenska livsstilen gradvis genom moderniseringen.

Som folklivsforskare bestämde sig Hazelius för att bygga friluftsmuseet ”Skansen” för att återskapa utseendet på en svensk by från förr.

Introduktion till Skansens sevärdheter

På Skansen området finns byggnader som hus, verkstäder och kyrkor från 1500-talet, vilket speglar Hazelius avsikt att bevara de svenska traditionerna och kulturen. Här skulle jag vilja introducera några av höjdpunkterna på Skansen.

Ungefär 160 traditionella svenska byggnader

På Skansen finns det ungefär 160 byggnader och gårdar. Dessa 160 byggnader är inte repliker, utan köptes av Hazelius från hela Sverige och återuppbyggdes på platsen. Eftersom det finns många sten- och trähus kan besökarna njuta av atmosfären i medeltida Europa som om de hade rest tillbaka hundratals år.

Som bilden ovan visar finns det på Skansen också träbyggnader som liknar Jomon-periodens högbostäder i Japan. Detta är hem för samerna, urinvånarna i Skandinavien, och på Skansen finns det många sådana byggnader av historiskt värde.

Hantverksgata

I ett hörn av Skansen har svenska bondgårdar och verkstäder från 1800-talet restaurerats. Dessutom kan du se demonstrationer av brödbakning och glasblåsning av parkpersonalen.

Skansen Zoo

Skansen är en anläggning som kombinerar ett friluftsmuseum och en djurpark. Därför kan du på Skansen se djur från norra Europa samt boskap som kor och grisar som har uppfötts i Sverige i lång tid.

Seglora kyrka

Seglora kyrka är en träkyrka som byggdes år 1729. Den flyttades till Skansen 1916 och används fortfarande för dop och bröllop.

Sammanfattning

Skansen bevarar det traditionella landskapet mitt i Sveriges modernisering. Det finns också en djurpark i parken, vilket gör den till en plats som kan njutas av genom generationer.