Arkitektur

Château de Kronborg: Det danska slottet som tjänade som scen för Hamlet

クロンボー城
記事内に商品プロモーションを含む場合があります

Beläget längs Östersjökusten i Danmark, behåller Kronborgs slott fortfarande sina ursprungliga murar och kanoner. En gång i tiden byggdes slottet för att samla in skatter från fartyg som passerade genom sundet, och idag fortsätter det att fascinera människor som ett världsarv och en av Danmarks mest kända platser. Det är också slottet som tjänade som scen för Shakespeares berömda verk, Hamlet. Vid detta tillfälle kommer jag att tala om Kronborgs slott i Danmark, som har vävt en historia på över 600 år.

Vad är Kronborgs slott?

Kronborgs slott ligger i den vackra hamnstaden Helsingør, som ligger i den nordöstra delen av den danska ön Sjælland. Namnet innehåller ordet ”bor”, som på danska betyder slott, och i Danmark kallas det helt enkelt ”Kronborg”.

Kronborgs slott byggdes på 1420-talet som en tidigare befästning i Helsingør, och sedan dess har det stått på denna plats med utsikt över Östersjön i över 600 år. Mellan Kronborgs slott och den svenska staden Helsingborg på motsatt strand ligger Öresund, som är cirka 7 km brett och kan korsas med färja mellan de två länderna på cirka 20 minuter.

På 1400-talet, när slottet byggdes, var Helsingør en viktig plats för dansk sjöfart, och det sägs att Kronborgs slott byggdes för att samla in passageraravgifter från fartygen. Även idag finns de starka slottsmurarna och kanonerna riktade mot havet kvar, vilket gör det till ett berömt slott som berättar historien om Danmark som en befästning med utsikt över Östersjön.

År 2000 blev det upptaget på UNESCO:s världsarvslista som en viktig gammal borg som berättar om dansk historia.

En bas för att samla in sundets passageraravgifter

Som nämnts tidigare byggdes Kronborgs slott i Danmark på 1400-talet och användes ursprungligen för att samla in passageraravgifter från handelsfartyg som passerade genom Öresund.

Vid den tiden var Danmarks finansiella och politiska situation instabil på grund av misslyckanden i utländska militärkampanjer. Därför antogs en politik att samla in passageraravgifter på Öresundsundet, och använda Östersjökusten som bas. Det sägs att de som inte betalade passageraravgifterna obevekligt bombades av kanonbatterierna som var installerade på Kronborgs slott.

Men införandet av en politik för passageraravgifter på Öresundsundet, en avgörande plats för sjötransporter, var framgångsrik och förde in betydande intäkter till den danska ekonomin.

Scenen för Shakespeares mästerverk, ”Hamlet”

Kronborgs slott är också känt som scenen för tragedin ”Hamlet”, skriven av den engelska dramatikern från 1500-talet, William Shakespeare. Många människor har sett eller känner till namnet på Shakespeares fyra stora tragedier: ”Othello”, ”Macbeth”, ”Kung Lear” och ”Hamlet”. Den berömda frasen från Hamlet ”Att vara eller inte vara, det är frågan” är mycket välkänd.

Kronborgs slott är modellen för ”Elsinore Castle” som dyker upp i ”Hamlet”, ansedd som mästerverket bland de fyra stora tragedierna. Även om det sägs att Shakespeare själv aldrig besökte Danmark, kan man på Kronborgs slott se föremål relaterade till Shakespeare och ”Hamlet”.

För närvarande visas i ett hörn av slottets stora sal dräkter som används i teaterföreställningen av ”Hamlet”. Dessutom finns det på nordostväggen en relief med Shakespeares byst. För fans av originalromanen som fascineras av Hamlet är det en plats att besöka åtminstone en gång.

Historien om Kronborgs slott

Det antas att början av Kronborgs slott går tillbaka till 1420-talet, då den danske kungen Erik VII byggde en befästning på den nuvarande platsen. Därefter, mellan 1574 och 1585, beordrades av Frederik II en stor renovering för att stärka befästningen. Frederik II är också känd som kungen som byggde Frederiksborgs slott, ett annat berömt danskt slott. Renoveringsarbetet som påbörjades av Frederik II slutfördes 1585, och det sägs att befästningen som byggdes av Erik VII på 1400-talet blev känt som Kronborgs slott från och med då.

Slottet fick sin nuvarande form först 1924. Även om det majestätiska Kronborgs slott, som blickar ut över havet på ett stillsamt sätt, är fascinerande, har det genom historien gått igenom flera olyckliga händelser.

År 1629 bröt en brand ut inuti slottet, vilket orsakade omfattande skador. Men efter branden återuppbyggdes slottet vackert under ledning av den danske kungen Christian IV och införlivade den ursprungliga barockstilen. Men oturen slutade inte där: 1658 erövrades slottet under den svenska invasionen och 1772 inträffade en statskupp, under vilken Caroline Mathilde, den kungliga drottningen av den danske kungen Christian VII, blev innesluten inuti slottet.

Kronborgs slott, som har gått igenom en historia av svårigheter som är svåra att föreställa sig från dess vackra nuvarande form, har också ett visst samband med tragedin om hämnd, ”Hamlet”.

Kronborgs slott som turistattraktion

Kronborgs slott ligger cirka en timmes tågresa från den danska huvudstaden Köpenhamn och är en populär turistattraktion. Inuti slottet visas möbler och konstverk från 1700- och 1800-talet. Dessutom finns dokument och samlingar relaterade till Hamlet tillgängliga, vilket ger en intressant upplevelse även för teaterentusiaster.

Dessutom är det möjligt att på Kronborgs slott delta i korta föreställningar av en scen från Hamlet, iscensatta av personal specialiserad på olika platser i slottet.

Kapellet på Kronborgs slott rekommenderas också som en sevärdhet. Kapellet innehåller ett altare, en predikstol och en piporgel, med gyllene dekorationer i hela interiören. Kapellets dekorationer går tillbaka till Frederick II: s tid, och även om en stor del av slottet förstördes vid branden 1629, förblev kapellet nästan intakt. Därför är det fortfarande möjligt att uppfatta atmosfären och dekorationerna från tiden för dess konstruktion.

På Kronborgs slotts gård iscensätts varje sommar ”HAMLET SOMMAR”, ett friluftsskådespel av Shakespeare. Dessutom bevaras en 12-pundskanon som faktiskt användes på 1760-talet, och den 16 april, på den nuvarande danska drottningen Margrethe II: s födelsedag, avfyrar den danska armén en salut med kanonen.

Sammanfattning

Kronborgs slott, en gammal fästning belägen längs kusten i den danska hamnstaden Helsingör, spelar en viktig roll i Danmark, både som bas för att ta ut tullavgifter på fartyg som korsar Öresunds sund och som scen för Shakespeares tragedi ”Hamlet”.