Arkitektur

Christiansborg slott: Det palats där Danmarks tre statsmakter samlas

クリスチャンボー城
記事内に商品プロモーションを含む場合があります

I Köpenhamn, Danmark, finns det ett palats som kallas ”Christiansborg slott” som byggdes för över 800 år sedan, 1167. Christiansborg slott används inte bara för officiella evenemang av den danska kungafamiljen och som gästhus för utländska dignitärer. Det är också känt som centrum för Danmarks tre centrala myndigheter: parlamentet, högsta domstolen och kabinettet. 

I denna artikel kommer jag att presentera detaljerna om Christiansborg slott, som har en lång historia och kallas födelseplatsen för Köpenhamn.

Vad är Christiansborg slott?

”Christiansborg slott (Christiansborg Palace)” är ett magnifikt palats beläget på Slotsholmen i Köpenhamn, Danmarks huvudstad. Palatsets ursprung går tillbaka till en fästning som byggdes på 1100-talet, och det är känt som födelseplatsen för Köpenhamn på grund av dess gamla historia. 

Idag används Christiansborg slott främst för officiella evenemang i det danska kungahuset, som audienser hos drottningen, samt som regeringens gästhus. Dessutom finns det på Christiansborg slott ett parlament, en högsta domstol och ett kabinett, vilket gör det till en viktig plats där Danmarks tre statsmakter samlas: rättsväsende, lagstiftning och verkställande.

Historien om Christiansborg slott

Christiansborg slott har sitt ursprung i en fästning som byggdes 1167 av Absalon, en dansk politiker och ärkebiskop. Christiansborg slott skiljer sig mycket från andra palats i Norden genom att det är byggt i en blandning av tre tiders arkitektoniska stilar.

Christiansborg slott drabbades av två stora bränder 1794 och 1884, och varje gång det återuppbyggdes infördes nya arkitektoniska stilar. Efter ytterligare renoveringar blev det nuvarande utseendet klart 1928.

Som ett resultat föddes en unik dekorativ skönhet genom en kombination av tre arkitektoniska stilar: barockstilen som föddes i Italien under 1500- och 1600-talet, nyklassicismen som föddes i Frankrike under 1700-talet som en ideal klassisk arkitektur, och nybarockstilen som var populär i Europa under första hälften av 1800-talet som en renässans av barockstilen.

Sevärdheter inom och utanför palatset

Christiansborg slott kännetecknas av dess robusta och värdiga medeltida stenexteriör. Interiören är omgiven av kristallkronor, målningar och elegant stuckatur. Christiansborg slott är öppet för allmänheten, och du kan besöka den lyxiga inredningen och få en inblick i det danska kungafamiljens liv vid den tiden.

Inom slottet finns bostadsområden för de danska kungafamiljerna genom tiderna, samt det kungliga mottagningsrummet ”Royal Reception Room” där kungligheter och dignitärer från hela världen välkomnas. Det finns också 17 gobelänger som skildrar dansk historia, som skänktes till drottning Margrethe II av Danmark på hennes 50-årsdag 1990. Gobelängerna skapades av den danske konstnären Bjørn Nørgaard.

I den yttre gården finns en bronsstaty av ärkebiskop Absalon, som byggde fästningen som var föregångaren till Christiansborg slott på 1100-talet.

Det nuvarande Christiansborg slott är ett elegant palats, och det finns knappt några spår av fästningen kvar på utsidan. Men i källaren finns rester av det ursprungliga slottet bevarade, vilket också är en turistattraktion.

Tornet som reser sig 106 meter över Christiansborg slott är den högsta byggnaden i Danmark och är gratis att klättra upp i. Tornet öppnades för allmänheten 2014. Från toppen kan man se den gamla historiska stadsbilden i Köpenhamn, vilket gör den till en berömd fotograferingsplats.

Sammanfattning

Christiansborg slott är ett vackert stenpalats från medeltiden som byggdes på 1100-talet. Även efter mer än 800 år sedan dess konstruktion är det fortfarande en viktig anläggning i dansk politik och diplomati, och det är en av Köpenhamns mest kända landmärken. Det är också en populär turistdestination i Danmark som besöks av många turister från hela Norden och världen.