Arkitektur

Sveaborgs fästning: Fästningsön i Finland är erkänd som världsarv

スオメンリンナ
記事内に商品プロモーションを含む場合があります

Finland har en berömd plats kallad Suomenlinna fästning, byggd under 1700-talets svenska styre. Stjärnformade fästningar, kanoner och skyttegravar från striderna finns kvar, och platsen har nu blivit en ledande turistattraktion i Finland. I den här artikeln kommer jag att introducera Suomenlinna fästning i Finland, som också är registrerad som ett UNESCO världsarv.

Vad är Suomenlinna fästning?

Suomenlinna fästning ligger cirka 1,5 km sydost om Finlands huvudstad Helsingfors.  Suomenlinna fästning är byggd på en landmassa som förbinder sex öar som flyter i Helsingfors skärgård. 

Denna fästning, omgiven av en enorm mur som sträcker sig 7,5 km, kallas också en stjärnformad fästning på grund av dess unika stjärnformade design när den ses från ovan. Stjärnformade murar byggdes av strategiska skäl så att det inte skulle finnas några döda vinklar under försvar.

Faktum är att Suomenlinna fästning ursprungligen byggdes för att försvara sig mot invasionen från det ryska imperiet. Suomenlinna fästning byggdes för över 200 år sedan, 1748. Det designades av det dåvarande svenska kungariket som styrde Finland. 

Suomenlinna låg geografiskt mellan det svenska kungariket och det fientliga ryska imperiet, och var en viktig bas för att skydda det svenska fastlandet från ryska invasioner. Idag har Suomenlinna fästning avslutat sin roll som en militär bas under krigstid och har blivit en populär turistattraktion. Dessutom har dess vackra landskap och arkitekturstil från 1700-talet uppskattats och registrerats som ett UNESCO världsarv 1991.

Suomenlinnas historia

Suomenlinna fästning har en lång historia av att vara beroende av kriget mellan Sverige, Finland och det ryska imperiet. 

På 1700-talet var Finland inte en självständig nation som det är idag, utan styrdes som en del av det svenska kungariket som styrde över hela Norden. Suomenlinna fästning byggdes också under ledning av den svenska militärkommandanten Augustin Ehrensvärd, och det tog 40 år att bygga fästningen från 1748. Vid färdigställandet gav den svenska kungen Fredrik I fästningen namnet ”Sveaborg”, vilket betyder ”svensk fästning”. 

Syftet med Suomenlinna fästning var att försvara det svenska kungariket från invasionen av det då fientliga Ryssland. Sverige och Ryssland kämpade många strider vid Suomenlinna fästning. Men under det andra rysk-svenska kriget i Finland mellan 1808 och 1809 ockuperades Suomenlinna fästning av det ryska imperiet.

Efter annekteringen av det ryska imperiet 1808 användes det som en militärbas för den ryska flottan i 110 år tills Finland blev självständigt från Ryssland. 1917 bröt den ryska revolutionen ut, och Finland blev självständigt från Ryssland. 

Efter Finlands självständighet 1920 ändrades namnet på fästningen från det ursprungliga ”Sveaborg” till det nuvarande ”Suomenlinna”, vilket betyder ”Finlands slott”.

Sammanfattning

Suomenlinna fästning har varit en plats för många strider, från svensk överhöghet till ockupationen av det ryska imperiet, fram till Finlands självständighet 1917. Idag används den som en av Finlands historiska landmärken och en plats för avkoppling för finska medborgare.